Clowner protesterar mot Aurora 17

Publicerad den 18 September

I dag samlas ett tjugotal clowner i Göteborg för att protestera mot krigsövningen Aurora 17. Clownerna är en del av Fredsaktion Stoppa Aurora. “Vi är djupt oroade över att militärer just nu övar krig här i Göteborg”, säger clownen Elin Bothén Nyström.

Clownerna har fått veta att den största krigsövningen i Sverige på tjugo år pågår just nu. De ska därför ta sig till ett av Auroras krigsövningsområden för att protestera och visa på ett fredligare sätt att relatera till andra människor.

“Fred skapar vi inte genom våld och vapen. Diplomati, samtal och kärlek är en bättre väg att gå. Därför väljer vi att bjuda in till en picknick med sång och dans. Vi kommer också att samla in vapen i utbyte mot godis”, säger clownen Elin Bothén Nyström.

Fredsaktionen sker inom Kampanjen Stoppa Aurora som är starkt kritisk till att stora delar av Sverige nu har förvandlats till en övningsplats för krig.

“Vi väljer att protestera eftersom en krigsövning alltid är en förberedelse för krig. Vi borde öva på fred och inte krig”, säger Karin Utas Carlsson, talesperson för Stoppa Aurora.

Kampanjen vänder sig mot att Sverige övar krig tillsammans med länder som är med i kärnvapenalliansen Nato och dessutom är aktivt krigförande. Krigsövningen hotar och visar på militär styrka, något som skrämmer motparten och ökar rädslan hos beslutsfattare och befolkning. Det trappar upp konflikt och krigsrisk.

Det finns stor kunskap om konflikter och konflikthantering, men den utnyttjas inte inom utrikes- och säkerhetspolitik.     

Freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal och inte genom upprustning. I en värld med färre krig tvingas färre människor fly”, säger Karin Utas Carlsson.                             

Kampanjen Stoppa Aurora

 

Kriget startar här – vi stoppar det här!

Den 18 september ordnar Stoppa Aurora en fredsaktion i Göteborg.

För mer information ring: 0738 – 70 29 49

Följ oss på Facebook: facebook.com/StoppaAurora

Bilder kan hämtas på: flickr.com/photos/fredsaktionstoppaaurora