Aktionsdag

Kriget startar här – vi stoppar det här!
En krigsövning är alltid en förberedelse för krig. I och med Aurora 17 bjuder fredsrörelsen in till att stoppa pågående krigsförberedelser. Alla välkomna! För att delta i aktionen måndag 18 september förväntas du ha deltagit i aktionsträning lördag 16 september.

Här kan du läsa Försvarsmaktens senaste utkast på övningsplan för Aurora 2017: Övningsplan Aurora

Försvarsmakten har kritiserat fredsrörelsen bland annat för att vi kallar Aurora 17 för krigsövning. I övningsplanen framgår det tydligt gång på gång att Aurora 17 övar strid.

Fredsrörelsen har även kritiserats för att kalla Aurora 17 för NATO-övning och genom hela övningsplanen är det tydligt att det är en krigsövning för värdlandsavtal med NATO. I övningsplanen framgår att Regeringen har tillåtit att låta NATO bjudas in som organisation, de är dock inte inbjudna som organisation i nuläget.