Om oss

Hemsida: stoppaaurora.se
Mail: info@stoppaaurora.se
Twitter: twitter.com/stoppaaurora
Facebook: facebook.com/stoppaaurora

De föreningar som i dagsläget står bakom kampanjen Stoppa Aurora är:

Folket i Bild
http://www.fib.se

Fredsrörelsen på Orust
http://fredsrorelsen-pa-orust.se

Ingen människa är illegal Göteborg
http://ingenillegal.org/imai-goteborg

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen
http://goteborg.ikff.se

Kristna Freds lokalavdelning i Göteborg
http://www.goteborg.krf.se

Kultur för fred
http://kulturff.blogspot.com

Kvinnor För Fred
http://www.kvinnorforfred.se

Nej till Nato
http://www.nejtillnato.se

Ofog
http://ofog.org

Stockholms Fredsförening
http://stockholmsfreds.se

Svenska Freds i Göteborg
http://www.svenskafreds.se/goteborg

Svenska Freds i Lund-Malmö
http://www.svenskafreds.se/lundmalm

Svenska Fredskommittén
http://www.svenskafredskommitten.nu/index.htm

Svenska Kvinnors Vänsterförbund, lokalförening i Göteborg
http://www.svenskakvinnorsvansterforbund.se

Sveriges Fredsråd
http://frednu.se

Transnational Foundation for Peace and Future Research
http://transnational.org