Världen är i obalans – Nedrustningar kan möjliggöra en hållbar, fredlig värld

Obalans

Publicerad den 16 January

Den rika världens överkonsumtion av jordens resurser i form av kol, olja, gas samt införandet av monokulturellt jordbruk har skapat klimatförändringar med extremväder med omväxlande torka och översvämningar. Fattiga människor drabbas nu hårt och kommande generationers och planetens överlevnad är hotad. Med förevändning att vara nödvändiga för att kunna garantera säkerhet moderniseras destruktiva högteknologiska förstörelsevapen, även kärnvapnen. Militära försvarsallianser som NATO rustar upp. De hotar internationell stabilitet och mänsklig säkerhet. Sverige behöver inte NATO-medlemskap.

Världens samlade militärutgifter för 2015 beräknas uppgå till 1676 miljarder dollar, vilket är 2,3 % av världens totala BNP eller 228 dollar per person. USA är det land som lägger mest på det militära med god marginal, med 596 miljarder dollar eller 36 % av världens totala militärutgifter. (www.sipri.se).

Det råder en stark obalans mellan militära utgifter och de resurser som framskapas för att realisera FN:s globala utvecklingsmål.

Efter 14 år av det globala kriget mot terrorismen har al-Qaidas och IS internationella räckvidd ökat. Detta leder till en obekväm slutsats: att freden inte betjänas av den samling internationella institutioner, nationella regeringar, styrkor och instrument som för närvarande ägnar sina krafter åt att förbättra säkerhet och internationell stabilitet” (SIPRI:s Yearbook summary, 2016, svensk version, min färgsättning och kursivering).

USA och Ryssland har tillsammans med västeuropeiska vapenexportörer historiskt dominerat vapenexporten i världen. Kina har på senare tid blivit fast etablerad som stor exportör av större vapen. (SIPRI)

Försök att länder ska ha någon form av kontroll över sin vapenexport är inte lyckosamma. IS lär förfoga över vapen från 25 länder.

Svenska SAAB har som försäljningsargument att deras AT4 FAMILY FLEXIBLE, MAN-PORTABLE SUPPORT WEAPON har exporterats till 15 länder. I reklamtexten anges att vapnet är lätt att använda, utrustad med ”a very high kill-probability” (www.SAAB.se).

Hur kan ”internationella samfundet” acceptera dagens situation utan att av säkerhetsskäl skapa kärnvapenfria zoner och nedrusta för hållbar utveckling? En förklaring är väl denna:

VapenexportörerBild: J. Grässlin

Istället för krigsövningar typ planerade AURORA 17 borde Sveriges försvar omfatta planering och övningar för gemensam säkerhet och hållbar försörjning vid (miljö)katastrofer.

STOPPA KRIGSÖVNINGEN AURORA 17!
INGA KÄRNVAPEN I SVERIGE!
INGA UTLÄNDSKA SOLDATER I GÖTEBORG! NEJ TILL NATO!